• Yoji Yoshizawa

Fuzzy退院

7月、10月、二度の膀胱癌手術を耐えたFuzzy、11月30日から入院していましたが、今日、とりあえずの生還を果たしました

0回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa