• Yoji Yoshizawa

Fuzzy膀胱癌の診断

Fuzzy、膀胱癌の診断がでて、明後日、手術です。


4回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa