• Yoji Yoshizawa

幼獣

家の周辺を縄張りにしている群中の幼獣。年末から比べるとちょっと大きくなっています。


2回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa