• Yoji Yoshizawa

呑川

呑川で鳩のねぐらとメジロ発見。写真は撮れませんでしたが夕方巣戻りするインコの大群も上空を。


1回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa