• Yoji Yoshizawa

表彰状

また区から表彰状を戴きました。今回は2つ、4月に亡くなったFuzzyの分はありません。


15回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa