• Yoji Yoshizawa

蓼科着

17:30ごろに到着。蓼科は思ったほど寒くありませんが、明らかに秋が空間を支配しています。 

1回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa