• Yoji Yoshizawa

雀の親子

妻が庭に撒いたお米をスズメの親子が食べています。写真上部の2羽が子供と推定。  


1回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa