• Yoji Yoshizawa

電信柱アート

何かの記号なんでしょうが、妙にアートしいます。


1回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa