• Yoji Yoshizawa

蓼科に着きました

最終更新: 2019年5月26日

着実に春へと向かってはいますが、現在の外気温は氷点下です。


4回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa