• Yoji Yoshizawa

日曜夕方の環八

お買い物にみんなでお付き合い。日曜夕方の環八は独特な「休日おしまい」の空気感があるように感じられます。 

1回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa