• Yoji Yoshizawa

エイリアン

エイリアンが我家の台所を偵察に。動きはゲジゲジ並の速さ! 今夜あたりマザーシップが上空

に現れるかも。

1回の閲覧

©2015-2020  Yoji Yoshizawa